Broar och kronor/protetik

PROTETIK - TANDERSÄTTNING

Om Du har skadade eller på annat sätt dåliga tänder eller förlorat en, fler eller alla tänder och önskar ersätta dom finns det olika alternativ till behandlingar. Nedan följer en översikt av alternativen.

Fastsittande tänder

Om Du har egna tänder kvar som är skadade krävs ibland protetiska åtgärder för att få tillbaka en bra funktion och fin estetik. I dessa fall utförs protetiska arbeten där tandläkaren preparerar tänderna (slipar och formar om tänderna). Därefter tas avtryck som skickas i väg till ett tandteknikst laboratorium. Tandteknikern framställer de nya tänderna (kronor eller broar) som tandläkaren sedan cementerar fast på tänder/implantat. Kronor och broar tillverkas i olika material, tex porslin.

En krona eller bro kräver samma skötsel som resten av din mun, vilket innebär noggran rengöring morgon och kväll. Vi ger Dig hygienråd om hur Du ska sköta dina nya tänder och vi rekommenderar också att Du efter avslutad behandling hos oss regelbundet besöker en tandhygienist.

Avtagbara tänder

Behandlingen inleds med att ett avtryck tas i munnen, tandteknikern framställer protesen utifrån Dina individuella förutsättningar.

Delprotes ersätter delvis tandlöshet och den består av en metallkonstruktion som stomme och på den akryl som ersättning för tandkött och tänder, den fäster på intillsittande egna friska tänder men protesen är avtagbar.

Helprotes görs när man saknar alla tänder i en eller båda käkarna, protesen görs vanligtvis i akryl, helprotesen sitter ej fast utan fäster genom egna muskler i munnen samt sug mot gommen.

En avtagbar protes tar oftast tid att vänja sig vid och kan inledningsvis orsaka smärta i munnen samt tryck och skavsår. Vi kontrollerar tuggfunktion och justerar protesen vid behov.

En protes sköts genom noggran rengöring med en mjuk tandborste morgon och kväll och Du ska även borsta på slemhinnan i munnen.