Hål i tänderna/karies

Karies orsakas av olika bakterier som normalt lever i munhålan och som kan orsaka att emaljen urkalkas. Vid tillförsel av socker kan små kariesangrepp leda till större kaviteter, "hål i tänderna". Om kavieter lämnas obehandlade kan dessa växa sig stora och kan i förlängningen leda till stor tandsubstansförlust samt tandvärk och att tanden går förlorad.

Innan behandling påbörjas och karies avlägsnas kan bedövning fås som smärtlindring. Då tanden är fri från karies placeras en matris som utgör en vägg. Detta för att kunna återskapa optimal form samt hålla området fritt från fukt. Det vanligaste tandfyllningsmaterialet är komposit, en sorts plast som stelnar av ultraviolett ljus.

Efter att tanden fyllts färdigt samt avlägsnade av matrisen putsas fyllningen för att passa in i bettet.

Olika stadier av kariesprogression