Röntgen

NY TEKNIK
Vid undersökning och kontroller använder vi numera digital röntgen. Den är mer miljövänlig och avger mindre strålning. Dessutom använder vi panoramaröntgen vid behov som på ett snabbt och enkelt sätt kan avbilda alla tänder och deras rötter.