Tandreglering/ortodonti

Ibland kan det behövas en tandställning för att rätta till tänder som står fel eller inte får plats. Om vi gör bedömningen att det behövs en tandställning eller någon annan form av hjälp för att få tänderna rätt frågar vi en tandregleringsspecialist vilken behandling som är lämpligast. Du får då komma hit på en konsultation där du har möjlighet att fråga och tycka till om dina tänder. Vid detta besök får du reda på hur vi ska gå vidare.

Har du frågor kring ditt bett och dina tänder så rådfråga din tandläkare när du kommer hit!