Tandvårdsrädsla

Vi är många som tycker det är mer eller mindre obehagligt med ett besök hos tandläkaren. En av tio av alla våra patienter uppger att de är tandvårdsrädda, men det är många fler som tycker det är lite otäckt på ett eller annat sätt.

Tala om för oss att du är rädd inför ditt besök. Fundera på vad det är som just du tycker är obehagligt, så kan vi på olika sätt hjälpa dig till ett bra besök.

Ett viktigt led i behandlingen av tandvårdsrädsla är att knyta kontakt med ett tandvårdsteam där man som patient känner sig trygg och väl omhändertagen. Sedan kan vi utifrån dina behov anpassa behandlingen tex genom olika avslappningsövningar, djupandning, göra frekventa pauser i arbetet och ibland kanske dela upp behandlingen på flera besök. Vi kan erbjuda dig något lugnade inför behandlingen om så skulle behövas.

Midazolam: Om du har valt att ta detta lugnande får du det ungefär en halv timme före behandlingen. Midazolam är ett kortverkande läkemedel som används för att minska oro, muskelspänning och framkalla sedering (ett tillstånd av lugn och dåsighet). Då detta preparat ger tillfällig närminnesförlust rekommenderar vi att en anhörig möter upp er efter behandlingen. Midazolam får inte tas av personer med sömnapné och ni får inte köra bil inom 24 timmar efter behandlingen.

Tandvårdsrädsla är inget att skämmas för utan del av vår vardag. Så tillsammans kan vi hitta en lösning för just dig, så att vi på bästa sätt kan ge dig en bra erfarenhet och lyckad tandbehandling.